سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت پنجره دوجداره, قیمت پنجره یو پی وی سی, قیمت پنجره ارزان, قیمت بهترین پنجره دو سه جداره, قیمت پنجره ضد صرقت

قیمت انواع پنجره دوجداره karaj_upvc.com بر حسب ابعاد

شنبه 97/2/8
2:56 عصر
بهرام پروهان

 

قیمت انواع پنجره دوجداره upvc.pro بر حسب ابعاد

 قیمت پنجرهای دو جداره یو پی وی سی با ابعاد فرضی فریم باز سازی دو لنگه یک لنگه بازشوی تک حالته

با ابعاد فرضی 120عرض دو لنگه و ارتفاع 150بدون کتیبه و پانل، با یراق آلات تک حالته n2و پروفیل مرغوب با تولید مکانیزه و گارانتی محصول بلند مدت در متراژ و ابعاد 5قاب پنجره به بالا . میلغ 452/500تومان می باشد .

قیمت پنجرهای دو جداره یو پی وی سی فریم باز سازی تک لنگه ثابت

قیمت ابعاد فرضی 100سانتیمتر عرض و 150سانتیمتر ارتفاع، بدون کتیبه و پانل، با پروفیل مرغوب و بدون بازشو که این پنجره معمولا بصورت ترکیبی با سایر مدل ها و یا در بخش هایی که احتیاج به دسترسی نداریم استفاده می گردد. با این ابعاد فرضی، مبلغ 223/200تومان محاسبه می گردد.

 قیمت ابعاد فرضی پنجرهای دو جداره یو پی وی سی فریم باز سازی دو لنگه، یک لنگه بازشوی دو حالته

پنجره دو جداره با طرح فوق که شامل تک لنگه بازشوی دو حالته با ابعاد فرضی ارتفاع 150سانتیمتر و عرض مجموع 120سانتیمتر بدون کتیبه و پانل ، در تولید مکانیزه با گارانتی بلند مدت و یراق آلات دو حالته بازشوی برند مرغوب ترک، قیمت 500/000تومان می باشد. قیمت فوق محاسبه در 5قاب پروژه می باشد.

قیمت پنجرهای دو جداره یو پی وی سی فریم باز سازی دو لنگه ، تک لنگه بازشوی تک حالته با کتیبه در ابعاد فرضی عرض 120سانتیمتر و ارتفاع 200سانتیمتر

قیمت پنجره های دو جداره یو پی وی سی به میزان متر طول پروفیل مصرفی نیز ارتباط دارد که در این میان در طرح روبرو بدلیل داشتن کتیبه و در نتیجه استفاده بیشتر پروفیل دارای قیمت مبلغ بالاتری است که در ابعاد 120*200با یراق آلات ترک و تولید مکانیزه دو لنگه، تک لنگه بازشوی تک حالته در 5قاب محاسبه شده برای پنجره های بازسازی مبلغ 590/000تومان می باشد که همانطور که گفته شد در پنجره های نوساز این مبلغ پایین تر خواهد شد.

 قیمت پنجرهای دو جداره یو پی وی سی فریم باز سازی دو لنگه ، تک لنگه بازشوی دو حالته با کتیبه در ابعاد فرضی عرض 120سانتیمتر و ارتفاع 150سانتیمتر

در این طرح ما در قاب پنجره دو لنگه پنجره دو جداره با کتیبه فوقانی داریم که دارای یک لنگه بازشوی دو حالته می باشد که در تولید مکانیزه و با گارانتی های استاندارد با پروفیل مرغوب در 5قاب پنجره، هر قاب به طرح مذکور مبلغ 640/000محاسبه می گردد که در این برآورد یراق آلات ترکیه ای دیده شده است.

 قیمت پنجره دو جداره UPVC فریم باز سازی دو لنگه ثابت با کتیبه در ابعاد فرضی عرض 120سانتیمتر و ارتفاع 150سانتیمتر

در این طرح پنجره با قاب دو لنگه با کتیبه و کلا ثابت و بدون بازشو در تولید مکانیزه و گارانتی و پروفیل مرغوب در ابعاد مذکور 200*120در 5قاب فرضی که هر قاب مبلغ 400/000تومان می باشد.

قیمت پنجرهای  دو جداره یو پی وی سی سه لنکه کتیبه دار وسط بازشو تک حالته بازسازی

در طرح فوق که با ابعاد فرضی 1/80عرض و 80.1ارتفاع فرضی در نظر گرفته شده است و دارای کتیبه فوقانی بوده و یک لنگه بازشوی تک حالته در وسط یا یراق آلات ترک و در تولید مکانیزه با پروفیل مرغوب و گارانتی بلند مدت karaj_upvc.com را داراست، مبلغ 770/000تومان محاسبه شده است .

پنجرهای دو جداره یو پی وی سی کتیبه دار سه لنکه وسط بازشودو حالته

در این طرح قیمت پنجره یو پی وی سی با ابعاد فرضی ارتفاع 2متر و عرض فرضی 1/80متر در سه لنگه با کتیبه فوقانی و یک لنگه بازشوی دو حالته با یراق آلات ترک. در تولید مکانیزه و پروفیل مرغوب با گارانتی بلند مدت upvc.pro مبلغ 820/000تومان محاسبه شده است .

پنجرهای  دو جداره یو پی وی سی کتیبه دار سه لنگه ثابت

قیمت پنجره دو جداره یو پی وی سی برای ابعاد فرضی 2متر ارتفاع و عرض 1/80در سه لنگه ثابت با کتیبه فوقانی در 5قاب فرضی پروژه و در تولید مکانیزه و گارانتی بلند مدت upvc.pro مبلغ 600/000تومان می باشد. همانگونه که مشاهده می شود در طرح مذکور که دارای کتیبه می باشد پروفیل مصرفی بیشتر می باشد.

 پنجرهای دو جداره یو پی وی سی سه لنکه ثابت

قیمت پنجرهای دو جداره یو پی وی سی دو جداره در ابعاد 1/80متر ارتفاع و 1/80متر عرض با پروفیل مرغوب در تولید مکانیزه و شیشه های دو جداره استاندارد با گاز آرگون در سه لنگه ثابت بدون کتیبه مبلغ 470/000تومان محاسبه می گردد.

پنجرهای دو جداره یو پی وی سی سه لنکه وسط بازشو تک حالته

قیمت پنجرهای دو جداره یو پی وی سی در ابعاد فرضی ارتفاع1/80متر و عرض 1/80متر در سه لنگه وسط بازشو تک حالته در تولید استاندارد و در پروژه فرضی 5قاب مبلغ 650/000تومان محاسبه می گردد.

نجره دو جداره یو پی وی سی سه لنکه وسط بازشو دو حالته

قیمت پنجرهای دو جداره یوو پی وی سی در ارتفاع فرضی 1/80و عرض فرضی 1/80دارای یک لنگه بازشوی دو حالته دارای یراق آلات ترک در تولید مکانیزه پنجره یو پی وی سی و گارانتی بلند مدت بدون قید و شرط upvc.proو با استفاده از پروفیل مرغوب مبلغ 700/000تومان می باشد .

قیمت پنجرهای دو جداره یو پی وی سی چهار لنگه ثابت

قیمت پنجرهای دو جداره upvc با ابعاد فرضی ارتفاع 1/80متر و عرض فرضی 2متر در چهار لنگه ثابت بدون بازشو در شیوه تولید درب و پنجره مکانیزه با گارانتی بلند مدت upvc.proو با استفاده از پروفیل مرغوب مبلغ 550/000تومان محاسبه می گردد.

قیمت پنجرهای دو جداره یو پی وی سی چهار لنگه دو لنگه باز شو ی تک حالته

قیمت پنجرهای دو جداره upvc با طرح فوق در ابعاد فرضی 180سانتیمتر و ارتفاع در 2متر عرض دارای 4لنگه که دو لنگه بازشوی تک حالته با یرق آلات ترک در تولید مکانیزه و پروفیل مرغوب با گارانتی upvc.pro بلند مدت مبلغ 900/000تومان محاسبه گردیده است .

 پنجرهای دو جداره upvc چهار لنگه دو لنگه باز شو ی دو حالته

در طرح فوق قیمت پنجرهای دو جدارهupvc چهار لنگه دو لنگه بازشوی دو حالته با یراق آلات ترک دارای عرض فرضی 2متر در ارتفاع فرضی 1/80متر در تولید پنجره یو پی وی سی مکانیزه با پروفیل یو پی وی سی مرغوب دارای ضمانت نامه و گارانتی بلند مدت upvc.pro، مبلغ 1/000/000تومان می باشد .

 پنجرهای دو جداره یو پی وی سی چهار لنگه ثابت کتیبه دار

طرح فوق در ابعاد فرضی 2متر در 2متر در چهار لت ثابت ساخته می شود و هیچ یک از قابها بازشو نمی باشد که در طرح فوق با تولید مکانیزه و پروفیل مرغوب و گارانتی بلند مدیت مبغ 700/000تومان محاسبه می گردد.

پنجرهای دو جداره یو پی وی سی چهار لنگه کتیبه دار دو لنگه باز شو ی تک حالته

پنجرهای روبرو دارای ابعاد فرضی 2متر ارتفاع و 2متر عرض می باشد که دارای دو بازشوی تک حالته با یراق الات ترک و ساخت مکانیزه و گارانتی بلند مدت می باشد. طرح فوق دارای کتیبه بالایی می باشد که بصورت پیش فرض کتیبه در بالا قرار می گیرد که با ابعاد فرضی مذکور، مبلغ 1/000/000تومان محاسبه می شود.

 پنجرهای دو جداره یو پی وی سی چهار لنگه کتیبه دار دو لنگه باز شو ی تک حالته

در این طرح ارتفاع پنجره دو جداره یو پی وی سی ، فرضی 2متر و عرض فرضی قاب 2متر میباشدف که دارای کتیبه بالایی بوده و دارای دو بازشوی دو حالته با یراق آلات ترک می باشد با فرض اینکه این پنجره از یک مجموعه پروژه 5عددی باشد قیمت آن با گارانتی بلند مدت و با شیوه تولید درب و پنجره دو جداره مکانیزه کارخانه ای استاندارد، مبلغ 1/150/000تومان می باشد.

قیمت انواع پنجره دوجداره